Skip to main content

Uw machtigingen voor uw intermediair inzien of intrekken

Gepubliceerd op: dinsdag 27 februari 2024 | 11:34

Maakt u voor uw belastingzaken gebruik van een belastingadviseur of boekhouder (intermediair)? En hebt u uw intermediair gemachtigd om digitale gegevens van u te ontvangen via de Belastingdienst? Vanaf 1 augustus 2023 kunt u als particulier of ondernemer uw geregistreerde machtigingen zelf inzien of eventueel intrekken. Deze functionaliteit is sinds 22 februari 2024 uitgebreid voor medewerkers van organisaties en (medewerkers van) intermediairs. Ook zij kunnen nu de machtigingen digitaal inzien en intrekken.

Waarom toestemming nodig voor gegevensuitwisseling?
Via Digipoort kunnen intermediairs aangifte doen voor particuliere klanten of ondernemers. Ook kunnen zij toeslagen regelen of de administratie voor de motorrijtuigenbelasting doen. Daarvoor hebben zij gegevens van hun klanten nodig via de Belastingdienst. Die gegevens verstrekt de Belastingdienst alleen als particulieren of ondernemers hiervoor toestemming hebben gegeven en er een actieve geregistreerde machtiging is.

Hoe kunt u registraties van machtigingen inzien en intrekken?
Particulieren en ondernemers:
De machtigingen van particulieren en ondernemers zijn geregistreerd op hun burgerservicenummer (bsn) en op het KVK-nummer van hun intermediair. Vanaf 1 augustus 2023 kunnen particulieren en ondernemers deze registraties zelf inzien (en eventueel intrekken). Hiervoor kunnen zij met DigiD inloggen bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen.

Organisaties:
De machtigingen die een organisatie heeft afgegeven, zijn geregistreerd op het RSIN van de organisatie en op het KVK-nummer van hun intermediair. Vanaf 22 februari 2024 kunnen medewerkers van deze organisaties en (medewerkers van) intermediairs inloggen met eHerkenning bij Logius via Machtigingen Belastingdienst en Toeslagen om de machtigingen in te zien (en eventueel in te trekken).

De rol van Logius en Digipoort
Logius zorgt ervoor dat Digipoort altijd beschikbaar is en juist werkt. Digipoort is het beveiligde digitale kanaal van de overheid en behandelt het berichtenverkeer voor de overheid. Ook de digitale berichten van de Belastingdienst.

Daarnaast beheert Logius het machtigingenregister Digipoort en maakt Logius de juiste koppelingen tussen alle systemen. In het machtigingenregister staat welke organisatie gemachtigd is om berichten en gegevens voor een specifieke klant digitaal op te halen.

Meer informatie
U leest meer informatie over inzage en intrekken op belastingdienst.nl en/of toeslagen.nl